Hallo!

Wij zijn de leiding van de Cornelis Tromp Groep, wil je meer weten over de leiding van Cornelis Tromp Groep, neem dan ook eens een kijkje bij de Persoonlijke stukjes.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Als Cornelis Tromp Groep vinden wij het belangrijk dat dit kan gebeuren in een omgeving waar fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor onze leden. Wij willen er dan ook voor zorgen dat alle leden in een veilige omgeving kunnen bloeien en groeien. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij als groep, samen met Scouting Nederland, een aantal stappen ondernomen:

  1. Voor het uitoefenen van een functie binnen de Cornelis Trompgroep is het noodzakelijk dat betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft overlegd waaruit blijkt dat tegen de benoeming geen bezwaar bestaat. De Verklaring Omtrent het Gedrag dient vóór (eerste) benoeming aangevraagd te worden. Zie ook: https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog
  2. Daarnaast is er een gedragscode opgesteld, deze is hier te vinden: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode
  3. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.”